Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Agosto, 2017)」 2017/08/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Hulyo, 2017)」 2017/07/04
PHILIPPINE CONSULAR OUTREACH IN GIFU CITY【August 26-27】 2017/06/20
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Mayo, 2017)」 2017/05/02
【Libre 】Money Seminar para sa mga naninirahan sa Japan【Oktubre 2 (Linggo) 15:00~16:00】 2016/09/21
Disaster Prevention of Weather Information of the Japan Meteorological Agency ( sa wikang Ingles) ay may link na 2016/06/03
Mag-ingat sa Lamok(Aedes)! 2016/04/11
PHILIPPINE CONSULAR OUTREACH IN GIFU CITY【July 2, 2016,】 2016/02/04
Anunsyo ng Pista Opisyal ng Disyembre at Bagong Taon 2015/12/08
Iniimbitahan sa home game ng FC Gifu ang lahat ng mga dayuhang mamamayan sa Prepektura! 2015/11/10
Tungkol sa Impormasyon ng Japan Legal Support Center ( Hoterasu) 2015/10/29
Tungkol sa Sistema ng "My Number" 2015/09/08
Tungkol sa Pagsabog ng Mt. Ontake (Bagong Ulat) 2015/06/11
Training Course para sa Matatag na Employment para sa mga Foreigners! 2015/05/13
Abiso para sa lahat ng may Espesyal na Permanenteng Residente / Mid at Long -Term na Residente 2015/04/07
Tungkol sa Pagsabog ng Mt. Ontake 2014/10/03
Alamin ang Mundo sa pamamagitan ng Quiz ! Hulyo 11 2014/06/09
Nihongo na Magagamit sa Trabaho ! 2014/04/23
Legal na Impormasyon ng HOTERAS ! 2014/04/02
Legal na Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa sa pamamagitan ng Telepono 2014/03/26
<<nakaraan | 123456 |