Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Paalala ng Prepektura ng GIfu (Bago Mag Pasko at Bagong Taon)

Kahilingan mula sa Prepektura ng Gifu.

     Sa hinaharap, papasok tayo sa panahon na magiging mas aktibo ang daloy ng mga tao sa Year end at New Year.

     Ipinakikiusap na mangyaring ipagpatuloy ang "Basic Infection Control Measures" (pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa 3 C's, madalas na pagbe-bentilasyon, Itigil ang lahat ng aktibidad kung hindi maganda ang pakiramdam), kasama ang mga nabakunahan na.

【タ語】R3正しく感染予防して楽しいクリスマスを!.png