Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Tanggapan ng Konsultasyon sa GIC

 Ang GIC ay nagtatag ng isang Gifu Foreign Resident Consultation Center upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumonsulta sa iba't ibang wika tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay (buwis, pabahay, edukasyon, kapakanan, at iba pa).

 

Mayroong itinalagang Foreign Support Counsellor o tagapayo para sa wikang Ingles, Tsino, Portuges, Tagalog at Vietnamese. Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.

 

Bilang karagdagan, maaari ring kumonsulta sa iba pang 9 na wika (Koreano, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali, Burmese, Espanyol, Malay, Mongolian), kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

 

※May mga pagkakataon na ang Medikal na Interpretasyon ay maaaring hindi masakop, kaya mangyaring tumawag muna kung nais kumonsulta.

 

 

 

Araw at Oras 

Lunes hanggang Biyernes (Maliban sa Bagong Taon・Piyesta Opisyal)

            9:30 umaga ~ 16:30 ng hapon

            Numero ng Telepono : 058-263-8066

 


Facebookページにアクセス

flogo_RGB_HEX-72.pngのサムネイル画像Public Utility Organization Gifu International Center


     

Pagsangguni ng mga Pilipinong Dayuhan sa Tanggapan ng Women's Consultation Center

( ginawa Septyembre 25. 2013)

PDFダウンロードボタン77KB

Inumpisahan na ang Libreng Konsultasyon sa pamamagitan
ng Administrative Scrivener para sa mga Dayuhan (ginawa Septyembre 26, 2013)

PDFダウンロードボタン63KB

Ikaw ba ay may Ikinababahala  (ginawa Oktubre, 2012)

Simula Hulyo, 9 ay Uumpisahan ang Bagong Sistema ng Pamamahala ng Paninirahan. (Nilikha Hulyo 2012)

PDFダウンロードボタン255KB

Alam ba ninyo ang tungkol sa Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Kababaihan? (Nilikha Hulyo 2012)