Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
COVID-19 Roundup Information 2024/05/15
Ang ika-158 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na ! 2024/02/01
Kokoro no Soudan para sa mga Pilipino 2024/02/01
Para sa lahat ng dayuhang nagtatrabaho sa loob ng Prepektura 2024/01/23
Anunsyo ng Pista Opisyal at Bagong Taon 2023/12/27
Hindi pinahihintulutan ang pagmamaneho ng sasakyan pagkatapos uminom ng alak. 2023/11/15
Official LINE account "Gifu Prefecture Official Disaster Prevention Account" ~Notice galing sa Gifu Prefecture Disaster Prevention Division~ 2023/11/08
Ang ika-157 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na ! 2023/11/01
Pagsakay sa kotse, laging isuot ang seatbelt [Seat belt/child restraint usage month (Oktubre)] 2023/10/05
"Autumn National Traffic Safety Campaign" (Setyembre 21 (Huwebes) - 30 (Sabado)) 2023/09/13
Alalahanin ? Pagkabalisa ? Huwag mag-isa, KUMUNSULTA !!! 2023/09/01
Mangyaring makipagtulungan sa survey ng "Junior High School, Night School"! (Paunawa mula sa Board of Education ng Gifu Prefecture) 2023/08/04
Summer vacation, mag-ingat sa pagkalat ng impeksyon !!! 2023/07/20
Prefectural Summer Traffic Safety Movement Campaign 2023 2023/07/09
Ang ika-156 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na ! 2023/07/01
Ukol sa mga Pangunahing Medical Institution na tumatanggap ng mga Dayuhang Pasyente 2023/06/14
Ano ang mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng missile strike 2023/05/30
Libreng Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration para sa FY 2023 2023/05/12
Siguraduhing suot ang seatbelt!! 2023/05/11
Gumamit ng helmet kapag sasakay ng bisikleta!! 2023/05/10
123456789 |