Unahan ng Pahina >
Pangangalap ng mga Advertisement Banner

GIC WEBSITE sa wikang Hapon, Ingles, Portuguese, Intsik at Tagalog.

Nangangalap ng mga advertisement para sa magasin ng mga impormasyon "Sekai wa Hitotsu" na nasa wikang Hapon, Ingles, Portuguese at Intsik ng International Center.

Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa Gifu International Center.