Unahan ng Pahina > Gifu - JICA Desk
Gifu - JICA Desk
Tungkol

Buod ng J I C A                           

Independent Governmental Agency    Japan International Cooperation Agency

(kilala rin bilang JICA) 

 

Ang JICA ay isang institusyon na nagsasagawa ng opisyal na tulong para sa pagsulong ng pangkalahatan (ODA), teknikal na kooperasyon, loan assistance (sa yen) at libreng tulong.

 

JICA Gifu Desk                                                

 Ang JICA bilang coordinator para sa internasyonal na kooperasyon ay matatagpuan sa lahat ng bansa na kilala bilang"JICA Desk"na kumakatawan bilang tagapamagitan sa ugnayan ng JICA at lokal na komunidad. Karamihan sa mga coordinator ay may karanasan bilang mga boluntaryo ng Japan Overseas Cooperation o boluntaryo sa komunidad ng mga Nikkei (Japanese-descendant) na ginagamit ang kanilang kakayahan na nalinang sa kanilang posisyon sa ibang bansa upang humikayat sa ikasusulong ng internasyonal na kooperasyon at edukasyon para sa internasyonal na pang-unawa sa lokal na antas.

 

Pangunahing Gawain

◆Pagtataguyod ng pampublikong impormasyon at pang-edukasyon na aktibidad mula sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan.

◆Suporta sa pangangalap ng mga konsultasyon ng mga boluntaryo ng Japan Overseas Cooperation at gawain ng dating organisasyon.

◆Pagtataguyod sa kooperasyon ng lokal na pamahalaan sa pang-internasyonal na proyekto.

◆Paghimok sa mga lokal na mamamayan para sa paglahok sa boluntaryong proyekto.

◆Suporta para sa pagtataguyod ng edukasyon para sa pang-internasyonal na kaunawaan (edukasyon para sa pag-unlad)

 

     プロフィール写真2.jpg

JICA Gifu Coordinator for International Cooperation

Ms. Aya Yoshida

 

Address                                                                               

〒500-8875 Gifu Chunichi Building 2F, 1-12 Yanagase Dori, Gifu City, 500-8875

Sa loob ng Gifu International Center

TEL 058-263-8069

FAX 058-263-8067

E-mail jicadpd-desk-gifuken@jica.go.jp          

 

Links:

JICA http://www.jica.go.jp/

JICA Chubu  http://www.jica.go.jp/chubu/index.html

JICA Japanese Overseas Youth Volunteers http://www.jica.go.jp/about/structure/organization/suishin/