Tungkol sa Gifu Prefecture Japanese Language Learning Support Center - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Ano ang Gifu Prefecture Japanese Language Learning Support Center?

Ang “Gifu Prefectural Japanese Learning Support Center” ay isang sentro na nagbibigay ng mga pagkakataong matutunan ang wikang Japanese na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay at tumutulong sa paglikha ng kapaligiran upang suportahan ang buhay ng mga dayuhang residente ng prefecture.

0

Konsultasyon tungkol sa pag-aaral ng wikang Hapon (suporta sa wikang Hapon)

Sumasagot kami sa mga katanungan mula sa mga aktibo sa mga local Japanese language class at sa mga interesado sa local Japanese language education. At sumasagot din kami sa mga katanungan mula sa mga munisipyo, kumpanya, organisasyon, atbp.

〇Nais kong ipakilala ang isang lugar kung saan ang aking mga dayuhang kaibigan ay maaaring matuto ng Nihongo.

〇Interesado akong suportahan ang pag-aaral ng wikang Japanese. Anong gagawin ko?

〇Gusto kong magsimula ng bagong local Japanese language class.

〇Gusto kong kumonsulta tungkol sa isang isyu na lumabas sa mga class activities, atbp.

 • Oras ng pagtanggap

      Lunes-Biyernes 9:30
 16:30

 *Maliban sa holiday at Bagong Taon

 • Paraan ng konsultasyon

 Telepono/face-to-face (Japanese)

 • TEL 058-214-7700
62f0b636004d7bddd0409a96b83e7073-1-400x300

Konsultasyon tungkol sa pag-aaral ng wikang Hapon (suporta sa wikang banyaga)

Ang nais magkonsulta tungkol sa pag-aaral ng wikang Hapon gamit ang banyagang wika, ay inaanyayahan na magpatulong sa “Gifu Prefecture Resident Foreigner Consultation Center“.
〇 Mangyaring ipakilala ang mga lugar kung saan maaaring mag-aral ng wikang Hapon sa malapit.

〇 Gusto kong mag-aral ng wikang Hapon sa online.

〇 Karaniwang konsultasyon tungkol sa buhay araw-araw.

 • Oras ng pagtanggap

 Lunes-Biyernes 9:30
 16:30

*Maliban sa holiday at Bagong Taon

 • Paraan ng konsultasyon

 Telepono (15 wika)

 Face to face (Ingles, Chinese, Portuges,  Tagalog, Vietnamese)

 • TEL 058-214-7700
2

Japanese Online Class

 • Para sa mga nakatira sa mga lugar na walang lokal na klase ng wikang Hapone, o hindi makapag-participate sa mga malapit na klase, magkakaroon kami ng online class ng wikang Hapon kung saan maaari kayong mag-aral ng mga pangunahing salita at pagsasalita na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay.
3

Pagpapatupad ng Iba't Ibang Uri ng Pagsasanay

 • Nagbibigay kami ng training at awareness-raising ng “Easy Japanese” para sa mga gobyernong opisyal at mga residenteng Japanese na nakikipag-ugnayan sa mga dayuhan.

 • Nagbibigay kami ng iba’t ibang mga training programs upang matuklasan, bumuo, at suportahan ang Japanese language education sa rehiyon.

4

Pagpapadala ng mga Eksperto

 • Magpapadala kami ng “Gifu Prefecture Regional Japanese Language Education Coordinator” na itinalaga ng Gifu Prefecture.

 • Ang “Gifu Prefecture Regional Japanese Language Education Coordinator” ay magbibigay ng payo at suporta para sa pagtatatag at pagpapatakbo ng mga Japanese language class, gayundin ang pagsasanay na may kaugnayan sa “easy Japanese.”

 

Pangkalahatang-ideya ng Gifu Prefecture Japanese Language Learning Support Center

Ang petsa ng pagtatatag: Hunyo 18, 2024
Representative Director-general/Tokumaru Ichikawa
Lokasyon

Gifu Chubu Building, 1-12 Yanagase-dori, Gifu City, Gifu Prefecture, 〒500-8875

Araw ng pagtanggap Linggo~Biyernes (maliban sa Bagong Taon at mga pista opisyal)
Oras ng pag bukas 9:30~18:00
Contact Information TEL:058-214-7700
FAX:058-263-8067
e-mail:gic@gic.or.jp
https://www.gic.or.jp