Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ Việc học Tiếng Nhật tỉnh Gifu - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Trung tâm Hỗ trợ Việc học Tiếng Nhật tỉnh Gifu là tổ chức như thế nào?

“Trung tâm Hỗ trợ Việc học Tiếng Nhật tỉnh Gifu” là nơi thực hiện các hỗ trợ để chuẩn bị sẵn sàng môi trường học tiếng Nhật cũng như cung cấp cơ hội học tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống nhằm mục đích hỗ trợ cuộc sống cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh.

0

Tiếp nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến việc học tiếng Nhật (bằng tiếng Nhật)

Tiếp nhận tư vấn của quý vị đang hoạt động tại các lớp học tiếng Nhật tại địa phương, quý vị có mối quan tâm đến việc giáo dục tiếng Nhật tại địa phương. Chúng tôi cũng nhận tư vấn cho các địa phương của tỉnh, doanh nghiệp, đoàn thể,v.v.

〇Muốn giới thiệu nơi có thể học tiếng Nhật cho bạn bè người nước ngoài.
〇Quan tâm đến việc hỗ trợ tiếng Nhật. Nên làm thế nào thì được?
〇Muốn mở lớp học tiếng Nhật địa phương.
〇Muốn trao đổi về những vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động tại lớp học tiếng Nhật,v.v.

 • Thời gian tiếp nhận tư vấn
  Thứ 2~ thứ 6:  9:30~16:30
   *Trừ ngày lễ và kỳ nghỉ Tết
 • Phương thức tư vấn
  Tư vấn qua điện thoại・Tư vấn trực tiếp (tiếng Nhật)
 • TEL 058-214-7700
62f0b636004d7bddd0409a96b83e7073-1-400x300

Tiếp nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến việc học tiếng Nhật (bằng tiếng nước ngoài)

Xin hãy liên hệ với “Trung tâm Tư vấn dành cho Người nước ngoài đang sống tại tỉnh Gifu” để được nhận tự vấn về việc học tiếng Nhật bằng tiếng nước ngoài.
〇Muốn được giới thiệu nơi có thể học tiếng Nhật ở gần quý vị.
〇Muốn học tiếng Nhật online.
〇Muốn nhận tư vấn về các vấn đề thông thường trong cuộc sống.

 • Thời gian tiếp nhận tư vấn
  Thứ 2~ thứ 6: 9:30~16:30
   *Trừ ngày lễ và kỳ nghỉ Tết
 • Phương thức tư vấn
  Tư vấn qua điện thoại (trên 15 ngôn ngữ)
  Tư vấn trực tiếp (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt)
 • TEL 058-263-8066
2

Lớp học tiếng Nhật online

 • Mở lớp học tiếng Nhật online- nơi có thể học tiếng Nhật cần thiết trong đời sống dành cho quý vị không thể tham gia các lớp học tiếng Nhật gần nhà, quý vị đang sống tại các khu vực không có lớp học tiếng Nhật tại địa phương.
3

Thực hiện các buổi hội thảo- tập huấn

 • Thực hiện hội thảo- tập huấn “tiếng Nhật dễ hiểu” dành cho đối tượng là cư dân người Nhật của tỉnh, có nhiều mối liên quan với người nước ngoài và nhân viên hành chính.
 • Thực hiện các buổi hội thảo để nuôi dưỡng và phát triển giáo dục tiếng Nhật tại địa phương.
4

Phái cử chuyên gia

 • Thực hiện phái cử “Điều phối viên giáo dục tiếng Nhật địa phương tại tỉnh Gifu” do tỉnh Gifu ủy thác.
 • “Điều phối viên giáo dục tiếng Nhật địa phương tại tỉnh Gifu” sẽ thực hiện hỗ trợ, cho lời khuyên về tập huấn liên quan đến “tiếng Nhật dễ hiểu”, tổ chức và điều hành lớp học tiếng Nhật địa phương,v.v.

Khái quát về Trung tâm Hỗ trợ Việc học Tiếng Nhật tỉnh Gifu

Ngày thành lập
 
18/6/2024
Người đại diện Tổng thư ký Ichikawa Tokumaru
Địa chỉ

〒500-8875 Gifu-ken Gifu-shi Yanagase-doori 1-12 Gifu Chunichi Bldg 2F
Bên trong Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu

Ngày mở cửa Thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày lễ và kỳ nghỉ Tết)
Giờ mở cửa 9:30~18:00
Liên hệ TEL:058-214-7700
FAX:058-263-8067
e-mail:gic@gic.or.jp
https://www.gic.or.jp