Tài liệu học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Tsunagaru Hirogaru Nihongodeno Kurashi

Cục Văn hóa 【video】

Dành cho người mới bắt đầu sống ở Nhật và bắt đầu học tiếng Nhật. Website học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật.

Website hỗ trợ học tiếng Nhật

Quỹ Giao luu Quốc tế 【Giới thiệu nội dung】

Giới thiệu rất nhiều website hay ứng dụng học tiếng Nhật online, hữu ích cho người học tiếng Nhật.

Learn Japanese

【NHK WORLD JAPAN】

Kênh tổng hợp các nội dung học tiếng Nhật khác nhau của NHK World Japan.

KC Yomu Yomu

Quỹ Giao lưu Quốc tế【Sách đọc tiếng Nhật dưới dạng Tadoku】

「JF Nihongo e-learning Minato」

Trung tâm Quốc tế Kansai Quỹ Giao lưu Quốc tế 【Giới thiệu nội dung】

Website dành cho người học tiếng Nhật trên thế giới giao lưu với nhau và dành cho người muốn học các khóa tiếng Nhật online ở nhiều cấp độ khác nhau.

Nihongo no benkyou

Ủy ban Giáo dục tỉnh Gifu【Trẻ em】

Đăng tải tài liệu có thể sử dụng trong việc học tiếng Nhật ở giai đoạn đầu dành cho trẻ em người nước ngoài.

Kasutanetto

Bộ Giáo dục 【Trẻ em- Trang tìm kiếm】

Có thể tìm kiếm “Tài liệu dành cho việc giáo dục trẻ em người nước ngoài” được các địa phương có kinh nghiệm tiếp nhận trẻ em người nước ngoài, trẻ em người Nhật về nước soạn thảo và công khai.

Tài liệu giáo dục tiếng Nhật

Cơ quan Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài 【Thực tập sinh kỹ năng】

Cung cấp tài liệu về hội thoại, từ vựng ở nơi làm việc liên quan đến chế tạo máy móc, kim loại, thực phẩm.

Frevia Nihongo Kyoushitsu 

(NPO) Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Kani

Giáo trình dạy cách đọc, cách viết, hội thoại thường dùng trong cuộc sống. Lớp học tiếng Nhật ngày thứ 7 của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Kani có các giáo trình ①Hiragana- Katakana ②Lớp cơ bản ③Lớp hội thoại ④ Lớp Hán tự

Seikatsu no nihongo~Hanashimashou!~

(Tổ chức công)Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Ogaki

Giáo trình dạy hội thoại thường dùng trong cuộc sống. Có cả tài liệu hướng dẫn cách dạy (biết về cách giới thiệu về bản thân, làm thủ tục ở ủy ban, mua sắm, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, quy tắc giao thông,v.v.)