Mga Materyales sa Pag-aaral ng Japanese - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Connecting and expanding: Living in Japanese 

Agency for Cultural Affairs [Video]

Ito ay isang Japanese language learning site para sa mga “dayuhang naninirahan sa Japan” na kakasimula palang manirahan dito sa Japan at nag-aaral ng Japanese sa unang pagkakataon.

 

Japanese language learning support site

The Japan Foundation [Content Introduction]

Ipinakilala namin ang ilang online learning site at app na kapaki-pakinabang para sa mga taong nag-aaral ng Japanese.

Learn Japanese

【NHK World-JAPAN】

Ito ay isang portal site na pinagsasama-sama ang iba’t ibang nilalaman ng pag-aaral ng Japanese mula sa NHK World-JAPAN.

KC Yomu Yomu

The Japan Foundation [Japanese Extensive Reading Books]

「JF Japanese e-Learning Minato」

The Japan Foundation Kansai Japanese-Language Institute[Contents Introduction]

Ang site na ito ay para sa mga taong gustong mag-aral ng Japanese online courses para sa iba’t ibang levels at gustong makipag-ugnayan sa mga nag-aaral ng Japanese mula sa buong mundo.

Study japanese

Gifu Prefectural Board of Education [Children]

Nagbibigay kami ng mga materyal na pang-edukasyon na magagamit sa early Japanese language learning para sa mga dayuhang bata at estudyante.

Casta-net

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology [Children’s Search Site]

Maaari kang mag search ng mga “materyal na pang-edukasyon para sa mga dayuhang bata at mag-aaral” na ginawa at nai-publish sa mga lugar na may malakas na track record ng pagtanggap ng mga bumabalik at dayuhang bata at estudyante.

Japanese Language Education Materials

Japan Technical Intern Training Organization [Mga Technical Intern Trainess]

Nagbibigay kami ng mga materyales sa pagtuturo ng on-site language at conversation para sa mga trabahong nauugnay sa makinarya, metal, at food manufacturing.

Frevia Nihongo Kyoushitsu 

Kani City International Exchange Association (NPO)

Ito ay isang aklat-aralin para sa pag-aaral sa pag-uusap, pagbasa at pagsulat na kailangan para sa daily life. Ito ang materyal sa pagtuturo ng Kani City International Association Saturday class: ① Hiragana, Katakana at Vocabulary Class, ② Basic Class, ③ Conversation Class at ④ Kanji Class.

Let’s talk about life in Japanese

Ogaki International Association

Ito ay isang aklat-aralin na nagtuturo ng mga pag-uusap na kailangan para sa daily life (pagpapakilala sa sarili, pagpunta sa city hall, pamimili, paghahanda para sa mga sakuna, pag-alam sa mga patakaran sa trapiko, atbp.). May kasama rin itong manwal sa pagtuturo.