Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Setyembre, 2018) 2018/09/04
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Agosto, 2018) 2018/08/01
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Hulyo, 2018) 2018/07/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Hunyo, 2018) 2018/06/01
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Mayo, 2018) 2018/05/01
Konsultasyon para sa "Sikolohikal na Kalusugan" uumpisahan na sa Mayo (Tagalog・English) 2018/04/17
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Marso, 2018)」 2018/03/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Disyembre, 2017)」 2017/12/03
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Nobyembre, 2017)」 2017/11/01
【LIBRE! Marami pang bakante para sa Wikang Tagalog ! 】Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】 2017/10/31
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Oktubre, 2017)」 2017/10/15
【Pangangalap ng mga Lalahok】Para sa mga Dayuhang Residente(gaganapin sa SEKI)【Nobyembre 12 (Linggo) 】 2017/10/06
Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】 2017/09/28
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Setyembre, 2017)」 2017/09/03
Magingat sa Fire Ants 2017/08/09
Contact Information ng Gifu Prefectural, atbp. para sa mga detalye at katanungan tungkol sa sistema ng tulong- salapi, sistema ng scholarship, atbp 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Pagtatapos ng Itinatag na "Multilingual Support Center " para sa Kalamidad na dala ng Bagyong No. 5 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Outline ng pinsala na dulot ng bagyong No. 5 【August 7, 2017 23:45 kasalukuyan】 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Ukol sa Pagtatalaga ng Gifu Prefecture Disaster Multilingual Support Center 2017/08/08
【Libre!】Money Seminar" para sa mga Naninirahan sa Japan 2017/08/02
<<nakaraan | 123456 |