Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Suporta ng Gifu Prefecture para sa Lokal na Industriya sa 'Pagtaas ng Presyo ng Krudo' at 'Price Hike' 【Extended ang Pagtanggap : hanggang Disyembre 28 (Miyerkoles)】


(タ語)原油高・物価高騰における地場産業支援金.png