Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Patuloy na pag-iingat sa darating na "Golden Week" !!!
Sa darating na "Golden Week", kumain ng tahimik at makipag-usap nang may mask!!!

Magmask sa activities tulad ng BBQs!

Masusing pagkontrol sa impeksyon kahit na sa travels!

 

【タガログ語】ゴールデンウィークに向けた.png

 

PDFダウンロードボタン