Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Libreng Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration para sa buwan ng Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo
     Libreng Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration para sa buwan ng Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo
Ang isang libreng konsultasyon ay gaganapin ng mga kawani ng Immigration Bureau ng Nagoya para sa mga dayuhan na nakatira sa prefecture.
     Kinakailangan ang mga paunang reserbasyon, kaya huwag mag-atubiling tumawag para magpa-reserba.

【タガログ語】R4入管相談チラシ(4月-7月).png