Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Masusing Infection Control Measures sa Spring !!!


Paunawa mula sa Prepektura ng Gifu
[Masusing Infection Control Measures sa Spring!!!]

 

【タ語】「春も感染対策の徹底を!!」外国人県民.png