Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tugon sa Patuloy at Mabilis na Pagkalat ng Impeksyon sa "7th Wave"

【タ語】「第7波」急拡大継続への対応.png