Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon

Pagsasara ng Gifu International Center

   Ang Gifu International Center ay sarado sa mga sumusunod na petsa.

2021 Disyembre 29 (Miyerkoles)  hanggang  2022 Enero 3, 2022 (Lunes)

   Sa panahong ito, ang tawag mula sa gustong makipag-ugnayan sa
Public Health Centers tungkol COVID-19 lamang ang tatanggapin. 

   Para sa lahat ng iba pang konsultasyon, mangyaring tumawag sa pagitan
ng 9:30 at 16:30 sa mga araw na kami ay bukas.

TEL : 058 - 263 - 8066

   Bilang karagdagan, kami ay magsisimulang magbigay ng aming mga
serbisyo sa 

  Enero 4, 2022 (Martes)