Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
"OMICRON VARIANT Expansion Prevention!!"

Balita mula sa Prepektura ng Gifu 
[Omicron Variant Expansion Prevention ! !! ]【タガログ語】「オミクロン拡大阻止!!」.png