Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Bilang tugon sa Extension ng Priority Measures para sa Pag-iwas ng pagkalat ng Infection (2022.2.10)Bilang tugon sa Extension ng Priority Measures para sa Pag-iwas ng pagkalat ng Infection (2022.2.10)

 

   Sa pagkakataong ito, ang panahon ng "Priority Measures para sa Pag-iwas sa pagkalat ng Infection" na itinalaga ng Prepektura ng Gifu ay extended hanggang Marso 6

 

   Sa kasalukuyan, ang mga impeksiyon ay kumakalat sa mga medical institution, Welfare facilities, Child Care Centers, mga paaralan atbp.,mga pasilidad ng welfare, mga pasilidad sa pangangalaga ng bata, mga paaralan, atbp., at ang impeksiyon ay kumakalat sa mga pamilyang magkakasamang naninirahan, sa ilang mga kaso, ang pamilya ay nagiging close contact at nagiging sanhi ng mga problema sa iba't ibang mga lugar ng trabaho.

 

   Hinihiling sa lahat ng mamamayan ng Prepektura na patuloy na ipatupad ang mga Priority Measures para sa Pag-iwas sa pagkalat ng Infection upang maprotektahan ang kanilang sarili, kanilang mga pamilya, at lipunan sa kabuuan.

 ・Pagkilos:Iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas-pasok sa ibang Prepekturahangga't maaari.

・Pagkain at Pag-inom:Iwasa ang kumain at uminom kasama ang mga taong hindi karaniwang nakakasalamuha, pati narin sa bahay, iwasan ring kumain at uminom kasama ang malaking grupo at mahabang oras.

  

   Kasabay nito, ang panahon ng kahilingan para sa pagpapaikli ng Business hours sa mga restawran at pagsuspinde sa pagsisilbi ng mga inuming nakakalasing ay ii-extend din.