Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (9th) Kaugnay sa Pagpapaikli ng Business Operating Hours" Implementation Outline

【タ】第9弾協力金 1.png【タ】第9弾協力金 2.png【タ】第9弾協力金 3.png


PDFダウンロードボタン