Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Makakansela ang "Gifu Semi-State of Emergency"
【タ語】まん延解除・今後の感染拡大防止について.png


    PDFダウンロードボタン