Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Update : "Designated Area to enforce Priority Measures"

Update sa "Designated Area to enforce Priority Measures" alinsunod sa "State of Emergency laban sa COVID 6th Wave"

 

 

   Ang Gifu ay itinalaga bilang "State of Emergency with Additional Priority Preventive Measures"

   

   Alinsunod dito, sa Enero 20, babaguhin ang "6th Wave SoE" declaration at palalakasin ang countermeasures sa Gifu.

 

   Panahon ng pagpapatupad: Enero 21 (Biyernes) ~ Pebrero 13 (Linggo), 2022.