Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19 Kumakalat na ang Omicron variant,maging alerto sa paparating na Year-end at New Year holidays(Sipi)【タガログ語】オミクロン株拡大中(抜粋)2.png