Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Tanggapan ng Konsultasyon sa GIC

 Sa GIC ay isinasagawa ang iba't ibang wika (English, Portuguese, Chinese, Tagalog at Vietnamese) ng konsultasyon may kinalaman sa pamumuhay ng mga mamamayang dayuhan. Mayroong itinalagang Foreign Support Counsellor o tagapayo para sa wikang Portuguese, Tagalog at Vietnamese.

 

Bilang karagdagan, maaari ring kumonsulta sa iba pang 9 na wika (Koreano, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali, Burmese, Espanyol, Malay, Mongolian), kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

 

 

Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.

 

Oras : Lunes hanggang Biyernes  

            9:30 umaga ~ 16:30 ng hapon

 

Sa corner na ito, 「ang nais iparating na mensahe o nais malaman na impormasyon ng dayuhan」 ay aalamin ng Foreign Support Counsellor o tagapayo at ipararating ang napick-up na impormasyon sa anumang oras.

     


Facebookページにアクセス

flogo_RGB_HEX-72.pngのサムネイル画像Public Utility Organization Gifu International Center


     

Pagsangguni ng mga Pilipinong Dayuhan sa Tanggapan ng Women's Consultation Center

( ginawa Septyembre 25. 2013)

PDFダウンロードボタン77KB

Inumpisahan na ang Libreng Konsultasyon sa pamamagitan
ng Administrative Scrivener para sa mga Dayuhan (ginawa Septyembre 26, 2013)

PDFダウンロードボタン63KB

Ikaw ba ay may Ikinababahala  (ginawa Oktubre, 2012)

Simula Hulyo, 9 ay Uumpisahan ang Bagong Sistema ng Pamamahala ng Paninirahan. (Nilikha Hulyo 2012)

PDFダウンロードボタン255KB

Alam ba ninyo ang tungkol sa Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Kababaihan? (Nilikha Hulyo 2012)