Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Tanggapan ng Konsultasyon na Tumutugon sa Wikang Banyaga

Kaukulang konsultasyon sa isang banyagang wika sa Gifu Prefecture (FY 2015 bersyon)

 

Pangkalahatang Konsultasyon

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu City International Affairs Division            
(Gifu City International Exchange Association)

Ingles

Araw-araw
(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

 

10:00~12:00    
13:00~16:00

058-263-1741

Intsik

Linggo,Lunes,Martes,Huwebes,Sabado

(maliban sa huling Martes ng bawat buwan)

Tagalog

Linggo~Biyernes 
(maliban sa huling Martes ng bawat buwan)

Portuges

Miyerkoles

13:15~18:15

Ogaki Urban Policy Division

Portuges

Ingles

Lunes - Biyernes 8:30~17:15 0584-81-4111 (Ext 269)
Ogaki International Association (NPO)

Ingles

Intsik

Lunes - Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

8:30~17:15 0584-82-2311

Portuges

Lunes

Miyerkoles 
Biyernes

8:30~12:30

Sabado

Linggo

9:00~15:00
Takayama Overseas Strategy Division

Ingles

Intsik

Lunes - Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

8:30~17:15 0577-35-3346
Seki City Secretarial and Public Relations Department

Portuges

Martes - Biyernes

may isang araw pa na kailangan ng reserbasyon

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

9:00~15:00 0575-22-3131 (Ext 1311)
Minokamo City Regional Promotion Office

Portuges Ingles

Tagalog

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

8:30~17:15 0574-25-2111 (Ext 364・366)
Kakamigahara City Brand Creation Division

Portuges

(Español )

Ingles

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

9:00~17:00

Kakamigahara Industry and Culture Center 1F

International Exchange Salon

058-383-1417

Kani City Human Resources Department

Portuges Tagalog

Visaya

Ilokano

Ingles

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

8:30~17:00 0574-62-1111

Kani International Exchange Association (NPO)

FREVIA

Portuges 

Lunes

Martes

Huwebes

Biyernes

Sabado at

Linggo

(sarado ng Miyerkoles)

9:00~!8:00 

Kani Multicultural Center Frevia

1185-7 Shimoedo, Kani City

0574-60-1230

Tagalog

Ilokano

Ingles 

Lunes

Martes

Huwebes

Biyernes

Sabado 

(sarado ng Miyerkoles)

9:00 ~17:00

Mizuho City Hall

Welfare Affairs Section

Intsik

Lunes - Biyernes 

(maliban ng Piyesta Opisyal)

8:30~17:15

Mizuho City Beppu 1288

058 - 327 - 4123(Ext 188)

Tarui Town Planning and Coordination Division Portuges Miyerkoles 8:30 - 12:30 0584-22-1151 (Ext 285)

Sakahogi Town General Affairs

(Sakahogi Permanent Foreign Resident Independent Support Center)

Portuges

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

9:00 - 17:00

Sakahogi Town Offices 1F,

46-18 Sakahogi-cho Torikumi,

Kamo-gun

0574-26-7111 (Ext 211)

Yaotsu Town Industry Division

Ingles

Martes - Huwebes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

8:30~15:00 0574-43-2111 (Ext 3035)
 Seino Prefecture Office Portuges

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

9:15 - 16:00

Seino Sogo Chosha 4F,  422-3 Ezaki-cho, Ogaki City

0584-73-1111 (Switchboard)

0584-73-3520 (Direct line)

Kamo Prefecture Office

Portuges

Lunes - Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

9:00~16:00

Kamo Sogo Chosha

2610-1 Shimokobi, Kobi-cho, Minokamo City

0574-25-1858

Tagalog

Lunes - Huwebes

(maliban ng Piyesta Opisyal)

9:00~16:00

Biyernes

9:00~15:00
Gifu International Center 

Tagalog

 

Lunes - Biyernes

 

9:30~16:30

Gifu Chunichi Bldg 2F

1-12 Yanagase Dori, Gifu City

058-214-7700

Ingles

Intsik

Portugues

Lunes - Biyernes
9:00 - 17:00

 

   

Konsultasyon sa Trabaho

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)

Hello Work Gifu Gaikokujin Corner

Portuges

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)9:00~17:00

1-9-1 Gotsubo, Gifu City

058-206-5063

Intsik
Tagalog
Ingles

Lunes

9:00~17:00

Hello Work Ogaki Gaikokujin Corner

Portuges (Español)

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

9:00~16:00

1-1-8 Fujie-cho, Ogaki City

0584-73-9294

Intsik

Lunes

Martes
Huwebes Biyernes

9:00~17:00

Hello Work Tajimi Gaikokujin Employment Service Center

Portuges

(Ingles)

Tagalog

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

10:00~17:00

5-39-1 Otowa-cho, Tajimi City

0572-22-3384

Hello Work Seki Gaikokujin Employment Service Corner

Portuges

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

10:00 - 16:30

4-6-10 Nishi Hongo Dori, Seki City

0575-22-3223

Hello Work Minokamo Gaikokujin Employment Service Corner

Portuges

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

9:00 - 17:00

1-206-9 Fukata-cho, Minokamo City

0574-25-2178

Tagalog

Lunes-Biyernes

(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)

10:00 - 16:00

 

 

Trabaho at Pamumuhay sa Lunsod

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Ogaki Work Plaza

Portuges

(Español)

Lunes-Biyernes

(maliban ng Piyesta Opisyal

9:00 - 16:00

Ogaki City Hall 1F, 2 - 29 Marunouchi, Ogaki City

0584-47-7571

Kani Foreign National One-stop Employment Service Corner

Portuges

Tagalog

Visaya

(Ingles)

Lunes-Biyernes (maliban ng Piyesta Opisyal)

10:00 - 17:00

Kani Sogo Kaikan 1F,

5166-1 Shimoedo, Kani City

0574-60-5585

 

 

Konsultasyon at Kondisyon ng mga Manggagawa

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu Labour Standards Bureau, Labour Standards Department, Inspection Division

Portuges 

Español

Martes, Miyerkoles Huwebes 9:00 - 16:00

Gifu Godo Chosha 3F,

5-13 Kinryu-cho, Gifu City

058-245-8102

 

 

Mga katanungan Tungkol sa mga Pamamaraan ng Imigrasyon at Tirahan

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)

Immigration Information Center

Intsik
Koreyano
Ingles
Español
Portuges
Pranses

Lunes-Biyernes (maliban ng Piyesta Opisyal)

8:30 - 17:15

5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya

0570-013904

(IP, PHS, Overseas: 03-5796-7112)

Tagalog

(kinakailangan ng pagtatanong)

Mga Serbisyo ng Multilingual Konsultasyon (2017 na Edisyon)
Kaukulang konsultasyon sa isang banyagang wika sa Gifu Prefecture (FY 2017 bersyon)
Pangkalahatang Konsultasyon      
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu City
International Affairs Division            
(Gifu City International
Exchange Association)           
Ingles Araw-araw
(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)
10:00 - 12:00
13:00 - 16:00

058-263-1741 
Intsik Linggo,Lunes,Martes,Huwebes,Sabado(maliban sa huling Martes ng bawat buwan)
Tagalog Linggo~Huwebes
(maliban sa huling Martes ng bawat buwan)
Portuges Miyerkoles at
Biyernes
Ogaki Urban
Policy Division
Portuges
Ingles
Lunes - Biyernes 8:30 - 17:15 0584-81-4111 (Ext 269)
Ogaki International
Association (NPO)
Ingles
Intsik           
Lunes - Biyernes
(maliban ng Martes at Piyesta Opisyal)
8:30 - 17:15 0584-82-2311
Portuges Lunes
Huwebes
Biyernes
9:00 - 13:00
Sabado, Linggo 9:00 - 15:00
Takayama Overseas
Strategy Division
Ingles
Intsik
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
8:30 - 17:15 0577-35-3346 
Seki City Secretarial
and Public Relations Department
Portuges Martes at Biyernes
mayroon pang isang araw na kailangan ng reserbasyon
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 15:00 0575-22-3131 (Ext 1311)
Minokamo City Regional
Promotion Office
Portuges
Ingles
Tagalog          
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
8:30 - 17:15 0574-25-2111 (Ext 366)
Kakamigahara City
Brand Creation Division
Portuges
(Español)
Ingles
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 17:00 Kakamigahara Industry and Culture Center 1F International Exchange Salon
058-383-1417
Kani City
Human Resources Department
Portuges
Tagalog
Ingles
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
8:30 - 17:00 0574-62-1111(Switchboard)
0574-62-1500(Direct)
Kani International
Exchange Association (NPO)
FREVIA
Portuges Lunes
Martes
Huwebes
Biyernes
Sabado
at Linggo
(sarado ng Miyerkoles)
9:00 - 18:00 Kani Multicultural Center Frevia                                1185-7 Shimoedo, Kani City                                                                               0574-60-1230

Tagalog
Ingles
Lunes
Martes
Huwebes Biyernes
atSabado
(sarado ng Miyerkoles)
10:00 - 17:00
Mizuho City Hall
Welfare Affairs Section
Intsik Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
8:30 - 17:15 Mizuho City Beppu 1288                                              058-327-4123(Ext 188)
Tarui Town Planning
and Coordination Division
Portuges Miyerkoles
(may araw na wala, kaya tumawag muna bago pumunta)
8:30 - 12:30 0584-22-1151(Ext 285)
Sakahogi Town General Affairs
(Sakahogi Permanent Foreign Resident
Independent Support Center)
Portuges Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 17:00 Sakahogi Town Offices 1F,
46-18 Sakahogi-cho Torikumi, Kamo-gun
0574-26-7111 (Ext 211)
Yaotsu Town Industry Division Ingles
     
Martes hanggang Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)                                                                
9:30 - 15:00 0574-43-2111 (Ext 2252)
Seino Prefecture Office Portuges Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:15 - 16:00 Seino Sogo Chosha 4F,
422-3 Ezaki-cho, Ogaki City  
0584-73-1111 (Switchboard)                                   0584-73-3520 (Direct line)
Kamo Prefecture Office Portuges Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 17:00 Kamo Sogo Chosha 2610-1 Shimokobi,
Kobi-cho, Minokamo City
0574-25-1858

Tagalog
Lunes
Martes
Huwebes
Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:00 - 16:00
Miyerkoles
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:00 - 15:00
Gifu International Center Tagalog       Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:30 - 16:30 Gifu Chunichi Bldg 2F                                                           1-12 Yanagase Dori, Gifu City                                     058-214-7700
Ingles
Intsik
Portuguese        
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 17:00
Tax (Buwis) ng Sasakyan        
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu Vehicle
Tax Office
Portuges Lunes
(hanggang buwan ng Agosto lamang)
9:30 - 16:30 2648-3 Hikie, Gifu City                                                  058-279-3781
Pampublikong Pabahay        
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)

Gifu Prefectural
Housing Corporation
Portuges Huwebes 10:00 - 17:00 Workshop 24, 6F,
6-52-18 Imajuku, Ogaki City
0584-81-8503
Konsultasyon ng Kababaihan    
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu Prefecture
Women's Consultation Center
Tagalog
English
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
13:00 - 16:00     (Appointment needed)                                                Gifu Prefecture Social Welfare and Agricultural Kaikan 2F
2-2-1 Shimonara, Gifu City
058-274-7377
Konsultasyon sa Trabaho
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Hello Work Gifu
Gaikokujin Corner
Portuges
Tagalog
Intsik
Ingles     
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:30 - 17:00 1-9-1 Gotsubo, Gifu City                                        058-206-5063
Hello Work Ogaki
Gaikokujin Corner
Portuges
Intsik
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:00 - 16:00 1-1-8 Fujie-cho, Ogaki City                              0584-73-9294
Español 9:00 - 15:00
Hello Work Tajimi
Gaikokujin Employment
Service Center
Portuges
Ingles
Tagalog
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
10:30 - 17:00 5-39-1 Otowa-cho,
Tajimi City
0572-22-3384
Hello Work Seki
Gaikokujin Employment Service Corner
Portuges         Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
10:00 - 16:30 4-6-10 Nishi Hongo Dori,
Seki City      
0575-22-3223
Hello Work Minokamo
Gaikokujin Employment Service Corner
Portuges
Tagalog     
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal) 
9:00 - 16:00 1-206-9 Fukata-cho,
Minokamo City                              
0574-25-2178
Trabaho at Pamumuhay sa Lunsod
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Ogaki Work Plaza Portuges
Español
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
9:00 - 16:00 Ogaki City Hall 1F, 2-29 Marunouchi, Ogaki City
0584-47-7571
Kani Foreign National
One-stop Employment
Service Corner
Portuges
Tagalog
Visaya
(Ingles)
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Piyesta Opisyal)
10:30 - 17:00 Kani Sogo Kaikan 1F,
5166-1 Shimoedo, Kani City
0574-60-5585
Konsultasyon at Kondisyon ng mga Manggagawa
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)
Gifu Labour Standards Bureau, Labour Standards Department, Inspection Division Portuges
Español
Martes
Miyerkoles
Huwebes
9:00 - 16:00 Gifu Godo Chosha 3F, 5-13 Kinryu-cho, Gifu City      058-245-8102
Mga katanungan Tungkol sa mga Pamamaraan ng Imigrasyon at Tirahan
Pangalan ng Organisasyon Wika Araw          Oras      Address/ Telepono  (Extention)
Immigration Information Center Intsik
Koreyano
Ingles
Español
Portuges
Lunes - Biyernes
(Maliban ng Sabado,
Linggo at Piyesta Opisyal)

8:30 - 17:15           
5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya
0570-013904
(IP, PHS, Overseas: 03-5796-7112)
Tagalog (kinakailangan ng pagtatanong)