Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Enero, 2019) 2019/01/04
Anunsyo ng Pista Opisyal ng Disyembre at Bagong Taon 2018/12/26
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Disyembre, 2018) 2018/12/04
Medical Interpreter Volunteer Registration Test (Enero 26 Sabado , Examination Fee, LIBRE) 2018/12/04
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Nobyembre, 2018) 2018/11/01
LIBRENG KONSULTASYON !!! "Kokoro no Soudan" para sa mga Pilipino 2018/10/18
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Oktubre, 2018) 2018/10/01
~Para sa mga Banyagang Magulang/Tagapag-alaga~ Support book sa paggamit ng Nursery/Childcare Services 2018/09/14
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Setyembre, 2018) 2018/09/04
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Agosto, 2018) 2018/08/01
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Hulyo, 2018) 2018/07/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Hunyo, 2018) 2018/06/01
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Mayo, 2018) 2018/05/01
Konsultasyon para sa "Sikolohikal na Kalusugan" uumpisahan na sa Mayo (Tagalog・English) 2018/04/17
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Marso, 2018)」 2018/03/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Disyembre, 2017)」 2017/12/03
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Nobyembre, 2017)」 2017/11/01
【LIBRE! Marami pang bakante para sa Wikang Tagalog ! 】Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】 2017/10/31
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Oktubre, 2017)」 2017/10/15
【Pangangalap ng mga Lalahok】Para sa mga Dayuhang Residente(gaganapin sa SEKI)【Nobyembre 12 (Linggo) 】 2017/10/06
123 |