Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Ang ika-156 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na !

Ang GIC ay naglalathala ng magasin na pinangalanang "Sekai Wa Hitotsu", 3 beses sa 1 taon.

Ang ika 156 edisyon ay nailathala na.

Ang magasin ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa international exchange at  multiculturalism sa Gifu Prefecture, kaya't mangyaring bigyan ng pansin!


Sekai Wa Hitotsu ay LIBRE at nasa wikang Japanese, English, Chinese, Portuguese, Tagalog at Vietnamese.

Maari ring humiling na maipadala ito sa inyo sa pamamagitan ng koreo. Mangyaring makipag-ugnay lamang sa amin para sa mga karagdagang impormasyon (isang multilingual service sa telepono ay magagamit).

I - click  lamang ang imahe para mabasa ang buong magasin :

HP156_T_1-1.png