Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Konsultasyon sa Telepono para sa Biglaang Pagkakasakit・Pinsala ng Bata sa Araw ng Holiday・Oras ng Gabi

各言語チラシ

英語 PDFダウンロードボタン
340KB
中国語 PDFダウンロードボタン
265KB
ポルトガル語 PDFダウンロードボタン
365KB
タガログ語 PDFダウンロードボタン
336KB