Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Serbisyo para sa Pang-administratibong Interpretasyon sa Pamamagitan ng Trio-phone (Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono)

Upang mapabuti ang pang-administratibong serbisyo para sa mga dayuhang residente,sinimulan noong Abril, 2010 ang serbisyo para sa pang-administratibong interpretasyon sa pamamagitan ng 「Trio-phone (Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono)」.

 

Para sa katanungan mula sa dayuhang residente, sa pamamagitan ng sabay na pag-uusap sa Telepono ng tatlong partido (kumukonsulta, tagapayo mula sa Center (tsuyaku/interpreter) at kawani ng pampublikong ahensya), sa interpretasyon kaagad na naibibigay ang mga pang-administratibong impormasyon sa dayuhang residente.

 

Numero ng telepono para sa Triophone lamang.

058-263-8066

 

Paraan ng pag-gamit

(1)Mula sa landline o mobile phone, tumawag sa teleponong pang-TRIOPHONE na nakasaad sa itaas.

(2)Pag sumagot ang consultant o kasangguni, sabihin ang pakay at maghintay.

(3)Ikokonekta ng consultant o kasangguni ang linya ng telepono sa kawani ng administrasyon ng Prepektura, departamento ng munisipyo atbp. na mayroong kaugnayan sa nilalaman ng konsultasyon.Pagkatapos maikonekta, maaari ng mag-usap ang tatlong partido. 

 

Gastusin

Walang bayad o libre ang interpretasyon (Tsuyaku).

Subalit「kung ang tawag sa pagitan ng telepono na pang-TRIOPHONE ay mula sa kumukonsulta,ang singil ng bayad ay mapupunta sa kumukonsulta.

 

Araw at Oras

wika araw oras
Portuges Lunes hanggang Biyernes 9:30 A.M. ~ 16:30 P.M.
Intsik Lunes hanggang Biyernes
Ingles Lunes hanggang Biyernes
Tagalog Lunes hanggang Biyernes

※May mga pagkakataon na wala ang tagapayo sa Center sa araw at oras na nakasaad sa itaas.。

※Bilang patakaran, maaaring gamitin ang serbisyong ito sa loob ng 10 minuto lamang.

 

Flyers

Bersyon sa Wikang Hapon

PDFダウンロードボタン
371KB

Bersyon sa Wikang Ingles

PDFダウンロードボタン 416KB

Bersyon sa Wikang Intsik

PDFダウンロードボタン 312KB

Bersyon sa Wikang Tagalog

PDFダウンロードボタン

371KB

Bersyon sa Wikang Portuges

PDFダウンロードボタン 467KB