Hình thức lớp học アーカイブ - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật cho cư dân người nước ngoài Level 1 Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên

Lớp học tiếng Nhật cho cư dân người nước ngoài Level 2 Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên

Lớp học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài Lớp tiếng nhật hàng ngày Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên