Ogaki アーカイブ - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật cho cư dân người nước ngoài Level 1 Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên

Lớp học tiếng Nhật cho cư dân người nước ngoài Level 2 Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên

Lớp hỗ trợ học tiếng Nhật hình thức 1 thầy 1 trò Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên

Phòng nói chuyện bằng tiếng Nhật Tuyển giáo viên, tình nguyện viênTuyển giáo viên, tình nguyện viên