Hội thoại trực tiếp 1người - 1 người hỗ trợ học tập tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Hội thoại trực tiếp 1người - 1 người hỗ trợ học tập tiếng Nhật

(kouzai) Ogaki Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Đi đến trang Web

Suitopia Center
Ogaki shi Murohon machi 5-51
(từ ga JR Ogaki đi bộ 15 phút)
có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Theo phương pháp dạy 1 kèm 1, liên tục mở các lớp giúp học viên có năng lực giao tiếp tốt với người Nhật tại địa phương.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sinh sống, làm việc tại Seinou

Ngày / giờ

học 1 tiếng ~ 1 tiếng rưỡi trong khoảng thời gian từ 8:30~17:00. Trừ ngày nghĩ của hiệp hội (thông thường là thứ 3)
※nguyên tắc 1 buổi/1 tuần

Học phí vv..

Phí đăng ký
1000 yên/3 tháng

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~sơ cấp

trung cấp
(chỉ dành cho người được chỉ định)

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

cần trao đổi trước

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Những người có thể đến hiệp hội dạy định kỳ 1 tuần 1 buổi khoảng 1 tiếng rưỡi. Cần đăng ký

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!