Lớp học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật

Mizuho shi Nihongo Suporters
(Văn phòng: Mizuho shi Shimin Kyoudou Anzen ka)

電話番号058-327-4130  

メールアドレス

siminkyo@city.mizuho.lg.jp

Mizuho Shimin Center
Mizuho shi Beppu 1300-3
( ga JR Hozumi đi bộ 10 phút, đi bus điểm xuống của Mizuho bus [Mizuho shiyakusho]
có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

học sinh cấp 3 trở lên

Ngày / giờ

chủ nhật
(13:30~16:30)

Học phí vv..

phí tham gia: 1,000 yên/ 1 tháng

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người(2 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!