Japanese Class "Mizuho Japanese Language Supporters" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class "Mizuho Japanese Language Supporters"

Mizuho City Japanese Supporters
(Opisina: Mizuho City Residents’ Cooperative Safety Division)

電話番号058-327-4130  

メールアドレス

siminkyo@city.mizuho.lg.jp

Mizuho Shimin Center
1300-3 Beppu, Mizuho-shi
(10 minutong paglalakad galing sa JR Hozumi Station, o sumakay ng bus at bumababa sa Mizuho Shiyakusho bus stop)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Silid-aralan sa wikang Hapon para sa mga dayuhan at iba pa na hindi sariling wika ang wikang Hapon.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Mga estudyante ng Senior High School at pataas

Araw / Oras

Linggo
13:30 – 16:30

Mga Bayad atbp

Membership Fee:
¥1,000 / buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(2 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Anumang antas

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!