Nagsisimula アーカイブ - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Language Class para sa mga Dayuhang ResidenteI "Ogaki International Exchange Association" Nangangalap ng: guro / boluntaryoNangangalap ng: guro / boluntaryo

One-on-one method Japanese learning support "Ogaki International Exchange Association" Nangangalap ng: guro / boluntaryoNangangalap ng: guro / boluntaryo