Japanese Class Ayu no Kai - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class Ayu no Kai

Ayu-no-Kai Japanese Volunteers
Izumi Fujita

電話番号090-9935-8571

メールアドレス

nihongo.ayu@gmail.com(Fujita)

Heartful Square G 
1-10-23 Hashimoto-cho, Gifu-shi
(East side ng JR Gifu Station)
May mga paradahan, ngunit kailangang magbayad

Format ng Silid-aralan

Pakikinggan ang kagustuhan ng mag-aaral, gagamit nang mga materyales na gagamitin at ituturo ang gramatika, pakikipag-usap, preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test),pagbasa at pagsulat nang mga characters, at iba pa. Halos one-on-one. Ang Sabado ay para sa mga bata lamang.

Araw / Oras

Miyerkules , Biyernes
10:00 – 11:30

Huwebes
13:00 – 14:30 

Miyerkules
19:00 – 20:30 

Sabado (mga elementarya at junior high school lamang)
14:00 – 16:00

Mga Bayad atbp

Bayad

¥200 sa bawat session
(¥100 sa bawat session para sa mga elementarya at junior high school at para sa mga naghahanda sa mga senior high school entrance exams)

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Bagong magsisimula hanggang advanced

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

kung ang buong resposibilidad ay aakuin mo at ikaw mismo ang titingin at mag-aalaga sa kanila

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!