Japanese Volunteer Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Volunteer Class

Inoguchi Kakehashi no Kai
Fujiko Takahashi

電話番号090-5455-6988

メールアドレス

fugiko@chive.ocn.ne.jp

Minna no Mori Gifu Media Cosmos Library 1F, Atsumaru Studio, Tsunagaru Studio, Waiwai Circle
40-5 Tsukasa-machi, Gifu-shi
(2 minuto sa bus stop ng Media Cosmos)
May paradahan (※libre ang 2 oras, may bayad na pagkalumampas sa dalawang oras)

Format ng Silid-aralan

Nagsasagawa ng Online class ngayon (ZOOM)
Grupo sa pag-aaral para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test) at iba pang kwalipikasyon.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Ang mga nasa sapat na gulang  at maaaring mag-aral nang nag-iisa

Araw / Oras

Miyerkules
18:30 – 20:30

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Gramatika/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Baguhan hanggang advanced

パンフレット

Inokuchi Kakehashi no Kai

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

limitado sa mga may kakayahang gumawa sa pagpapabuti ng pagtuturo ng wikang Hapon