Lớp học tình nguyện tiếng Nhật "Inoguchi Kakehashi no Kai" - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tình nguyện tiếng Nhật "Inoguchi Kakehashi no Kai"

Inoguchi Kakehashi no Kai
Takahashi Fujiko

電話番号090-5455-6988

メールアドレス

fugiko@chive.ocn.ne.jp

Online (Zoom)

Giới thiệu về lớp học

Đang triển khai lớp học trực tuyến Online (ZOOM)

Lớp học luyện thi các chứng chỉ năng lực tiếng Nhật như JLPT.v.v. Với phương châm [cùng nhau suy nghĩ và giải đáp những điều mà khi tự học bạn không hiểu]

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Chỉ dành cho người lớn, người có khả năng tự học

Ngày / giờ

Thứ 4(18:30~20:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Ngữ pháp / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Sơ cấp~thượng cấp

パンフレット

Tờ rơi của lớp học Inoguchi Kakehashi no Kai

Giới thiệu các hoạt động

Cùng nhau học những điểm mà khi tự học bạn không hiểu.

Lời nhắn

Mong muốn được đồng hành cùng những bạn xác định được mục tiêu học tập rõ ràng, cùng nhau duy trì để cải thiện năng lực tiếng Nhật.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Cần liên hệ đăng ký trước

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Hội cũng đang tuyển trợ giảng mong muốn cải thiện năng lực giảng dạy tiếng Nhật