Lớp học tình nguyện tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tình nguyện tiếng Nhật

Inoguchi Kakehashi no Kai
Takahashi Fujiko

電話番号090-5455-6988

メールアドレス

fugiko@chive.ocn.ne.jp

Tầng 1 Mina no Mori Gifu Media Cosmos, Atsumaru Studio, Tsunagaru Studio, Waiwai Circle
Gifu shi Tsukasamachi 40-5
(cách điểm đỗ Gifu bus Media Cosmos mae 2 phút)
có chỗ đỗ xe(có phí※được miễn phí 2 tiếng đầu)

Giới thiệu về lớp học

Lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật

Ngày / giờ

Thứ 4
(18:30~20:30)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Ngữ pháp / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Sơ cấp~thượng cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

những người có nỗ lực để cải thiện khả năng giảng dạy tiếng Nhật

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!