KIA Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

KIA Japanese Class

Kakamigahara International Association

電話番号058-383-1426 

メールアドレス

kia@city.kakamigahara.gifu.jp

Sa opisyal na homepage

Kakamigahara Sangyou Bunka Center
2-186 Nakasakura-machi, Kakamigahara-shi
(1 minutong paglalakad galing sa Kakamigahara-Shiyakushomae Station)
May paradahan (libre hanggang 3 oras)

Format ng Silid-aralan

Para makapamuhay ng komportableng pamumuhay na hindi sagabal ang lengguwahe ay isinagawa ang “Magturo sa Wikang Hapon, Wikang Hapon na Kurso”.

Panahon

4 na Semestre
①Abril hanggang Hunyo
②Huly hanggang Setyembre
③Oktubre hanggang Disyembre
④Enero hanggang Marso

Araw / Oras

Miyerkules
19:00 – 21:00 

Mga Bayad atbp

¥2,000 para sa 1 semestre

Pagpapalista / Enrollment

Abril, Hulyo, Oktubre, Enero
(Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

Maliit na grupo(mga 2 hanggang 4 na tao)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Baguhan hanggang advanced

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

maaaring pag-usapan

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!