Ozaki Japanese Salon - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Ozaki Japanese Salon

Glocal Family
Shigenobu Itazu

電話番号090-1276-8748 

メールアドレス

itazusigenobu007@yahoo.co.jp

Ozaki Chuo Fureai Kaikan
1-7-6 Ozaki-nishi-machi, Kakamigahara-shi
(1 minutong paglalakad galing sa Ozaki Shopping Center bus stop)
may libreng paradahan

Format ng Silid-aralan

Nagsaganap ng silid-aralan sa wikang Hapon para malutas ang pang-araw-araw na bagabag nang mga dayuhan sa lugar. Ang bawat isang boluntaryo ay tumutugon ayon sa pangangailangan ng mga grupong mag-aaral.

Araw / Oras

Iregular (Sabado o Linggo, mga 2 beses sa 1 buwan)

Mga Bayad atbp

¥200 bawat session

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo(1 o 2 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Baguhan hanggang intermediate

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!