Lớp học tiếng Nhật Glocal Family - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật Glocal Family

Glocal Family
Itazu Shigenobu

電話番号090-1276-8748 

メールアドレス

itazusigenobu007@yahoo.co.jp

Sohara Fukushi Center – Trung tâm phúc lợi xã hội Sohara
Có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học tiếng Nhật được tổ chức nhằm giải quyết các khó khăn trong đời sống của người nước ngoài đang sống tại địa phương. Chủ trương thực hiện dạy theo nhu cầu của từng nhóm học viên. (1 tình nguyện viên sẽ kèm nhóm vài người)

Ngày / giờ

Không cố định

Học phí vv..

Học phí  200 yên/ 1 buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(1, 2 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~thượng cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!