Lớp học tiếng Nhật của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kasamatsu - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kasamatsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kasamatsu 
Hội trưởng Ohtani Maro

電話番号080-6910-3683

メールアドレス

n.maryrose41@gmail.com

Hội trường công cộng Matsueda
số 292 Nagaike, Kasamatsu-cho, Hashima-gun, Gifu-ken
mã bưu điện: 〒501-6063

Giới thiệu về lớp học

Đây là lớp học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày dành cho người nước ngoài đang sinh sống ở khu vực xung quanh.
Chi tiết xin hãy xem tại trang Facebook cả Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Kasamatsu
https://www.facebook.com/groups/292604992254504
Hoặc liên lạc qua ứng dụng Line theo đường link dưới đây.
https://lin.ee/NB2S9jm

Ngày / giờ

chủ nhật của tuần thứ 1, tuần thứ 3
10:00-12:00

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Những người hỗ trợ giảng dạy học tập cũng có thể đến tham quan.

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!