Japanese Language Class para sa mga Dayuhang ResidenteI "Ogaki International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Language Class para sa mga Dayuhang ResidenteI "Ogaki International Exchange Association"

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Ogaki City Suitopia Center Learning Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

Ang suportang ito ay naglalayong sa mga mag-aaral na makapag-aral ng wikang Hapon sa antas ng baguhan.Upang makapagsalita sa wikang Hapon sa pang-araw-araw na buhay hangga’t maaari, ang mga instruktor ay ipinapadala mula sa mga espesyal na institusyong pang-edukasyon (mga paaralan ng wikang Hapon). Classroom style ang pagtuturo dito.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Panahon
  • 3 Semestre sa 1 taon :
    ①Mayo hanggang Hulyo
    ②Agosto hanggang Nobyembre
    ③Nobyembre hanggang Pebrero
    12 session bawat semestre
Araw / Oras

Linggo
10:00 – 12:00

Mga Bayad atbp

¥1,000 /semestre

Pagpapalista / Enrollment

Mga 1 buwan bago magsimula ang bawat term
※Hindi posibleng pumasok sa mga klase sa kalagitnaan ng semestre.

Uri ng Klase

Classroom-style(1 class)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Introduksyon hanggang Beginner

Introduksyon ng Aktibidad

Noong Setyembre 3, 1988, itinaguyod ng Ogaki International Exchange Association ang “Friendly Concept” base sa internasyonal na pagpapalitan sa isang malawak na hanay ng mga larangan tulad ng industriya, kultura, palakasan, at edukasyon sa lugar na nakasentro sa Ogaki. ay itinatag na may layuning mag-ambag sa pag-unlad ng lunsod at internasyonal na mabuting pakikipagkapwa na maaaring tumugon sa internasyonal na komunidad. Ito ay naging isang pampublikong interes na incorporated foundation na noong Abril 1, 2012, at nagpo-promote ng internasyonal na pagpapalitan at mga aktibidad sa pakikipagtulungan sa internasyonal para sa mga lokal na residente, tulad ng mapagkaibigang pagpapalitan ng lungsod. Layunin naming lumikha ng isang komunidad na maaaring mabuhay kasama ng mga dayuhang residente.

Mensahe

Sa klase ng wikang Hapon na ito, ang mga taong unang mag-aaral ng wikang Hapon, ang mga nakapag-aral ng kaunti, at ang mga gustong matuto ng mga simpleng pag-uusap ay mag-aaral mula sa “AIUEO”. Ito ay isang 3-buwang kurso, isang beses sa isang linggo (2 oras). Pangunahin ang mga Hapones ay sasali sa pagsasanay ng pag-uusap atbp., bilang mga katulong. Ipapaalam namin sa homepage ang tungkol sa araw kung kailan gaganapin ang klase at ang araw kung kailan magsisimula ang aplikasyon. Kung mayroon anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Ang mga Study supporters (volunteers) ay pinapayagang mag-obserba.

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nangangalap ng mga tutulong sa pagtuturo at kinakailangan ng pagpaparehistro nang mga boluntaryo