Phòng nói chuyện bằng tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Phòng nói chuyện bằng tiếng Nhật

(kouzai) Ogaki Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Đi đến trang Web

Suitopia Center
Ogaki shi Murohon machi 5-51
(từ cửa nam, ga JR Ogaki đi bộ 15 phút)
có chỗ đỗ xe (có phí)

Giới thiệu về lớp học

Với sự nỗ lực của các tình nguyện viên, Hiệp hội đã tổ chức lớp học thường niên vào ngày chủ nhật, tạo môi trường để đông đảo người học có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật dễ dàng.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Những người sinh sống và làm việc tại vùng Seino.

Ngày / giờ

Chủ nhật(9:30~12:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(1~2nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Nhập môn đến Trung cấp

 

Giới thiệu các hoạt động

Hiệp hội giao lưu quốc tế Ogaki được thành lập vào ngày 3/9/1988 với mục đích cống hiến giao lưu quốc tế hữu nghị, thúc đẩy [tình hữu nghị] các nước trên các phương diện rộng như văn hóa, công nghiệp, thể thao, giáo dục .v.v tập trung tại khu vực Ogaki. Từ ngày 1/4/2012, Hiệp hội đã tổ chức sự kiện giao lưu thân hữu, hỗ trợ cư dân người nước ngoài sinh sống tại khu vực, trở thành tổ chức chính phủ với sứ mệnh kiến tạo cộng đồng chung sống đa văn hóa.

Lời nhắn

“Phòng trò chuyện bằng tiếng Nhật” này là là nơi người học tiếng Nhật và các tình nguyện viên của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Ogaki có thể trò chuyện, giao lưu bằng tiếng Nhật một cách dễ dàng vào mỗi sáng chủ nhật. Các tình nguyện viên và người học không cần phải đăng ký. Xin hãy điện thoại hoặc E-mail để biết thêm chi tiết.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Cần đăng ký làm tình nguyện viên