Lớp học tiếng Nhật kết nối với địa phương - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật kết nối với địa phương

Phòng kế hoạch Sakahogi cho

電話番号0574-66-2411(trực tiếp)

メールアドレス

kikaku@town.sakahogi.gifu.jp

Sakahogi cho Chuo Kouminkan
Kamo gun Sakahogi cho Kuroiwa 1260-1
(từ ga JR Sakahogi đi bộ 30 phút)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

①Tiếng Nhật giao tiếp (quy tắc ứng xử, phòng cháy chữa cháy, hội tự quản trong cộng đồng dân cư.v..v) ②Tiếng Nhật trong công việc (Tiếng Nhật sử dụng trong công việc) ③3 lớp học tiếng Nhật dành cho đối tượng là bố mẹ-con cái.

Ngày / giờ

① Sinh hoạt
thứ 7
(10:00~12:00)
② Công việc
thứ 2
(19:00~21:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

từ tháng 6~liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1 lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Nhập môn・người mới học

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên