Lớp tiếng Nhật Sakahogi-cho - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật Sakahogi-cho

Phòng kế hoạch Sakahogi-cho

電話番号0574-66-2411(trực tiếp)

メールアドレス

kikaku@town.sakahogi.gifu.jp

Đi đến trang Web

Văn phòng ủy ban Sakahogi
Kamo gun, Sakahogi cho, Torikumi 46-18
(từ ga JR Sakahogi đi bộ 10 phút)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

1. Ngữ pháp
2. Từ vựng
3. Hán tự

Ngày / giờ

Đang sắp xếp

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1 lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn trình độ

Lời nhắn

Hãy cùng nhau học tiếng Nhật hữu ích sử dụng trong công việc!

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!