Nhập môn・người mới học - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Nhập môn・người mới học

Tajimi Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0572-22-1193

メールアドレス

tajimi-international@ob.aitai.ne.jp

Đi đến trang Web

Tajimi shi Sangyo Bunka Center
Tajimi shi Shinmachi 1-23
(Từ ga Tajimi đi bộ 15 phút)
có chỗ đỗ xe (có phí)

Giới thiệu về lớp học

Cùng với việc hỗ trợ học viên học tiếng Nhật, vượt qua cả rào cản giữa người dạy và người được dạy, chúng tôi muốn cung cấp một lớp học có được mối quan hệ giao lưu sâu sắc.

Ngày / giờ

chủ nhật tuần1~ tuần 3
(10:00~11:50) 

Học phí vv..

Phí tham gia
100yên/buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(6 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~thượng cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!