Lớp học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật

Hiệp hội quốc tế hữu hảo Shirakawa cho
(Hội tình nguyện viên tiếng Nhật)
 ※phòng kế hoạch Shirakawa cho

電話番号0574-72-1311 số máy nội bộ 232

メールアドレス

kikaku@town.shirakawa.lg.jp

Shirakawa Chou Chominkaikan
Shirakawa cho Kawamata 1645-1
(JR Shirakawaguchi đi bộ 10 phút)
có chỗ đỗ xe oto(có phí)

Giới thiệu về lớp học

Hỗ trợ cư dân người nước ngoài sống tại Shirakawa-cho học tiếng Nhật cần thiết để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sống tại Shirakawa cho

Ngày / giờ

Cần trao đổi

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhập môn

Giới thiệu hoạt động

Hội tình nguyện hỗ trợ cư dân quốc tịch nước ngoài sinh sống tại thị trấn được thành lập tháng 4 năm 2007.
Tại đây luôn tổ chức các lớp học tiếng Nhật chia nhóm nhỏ hoặc học 1 thầy 1 trò, để học viên có thể giao tiếp thuận lợi với ngươi dân địa phương.
Ngoài các lớp học tiếng Nhật, còn tổ chức các buổi giao lưu tăng cường hữu nghị như lớp học nấu ăn…

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Không có tình nguyện viên