Lớp hỗ trợ tiếng Nhật Toki shi - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp hỗ trợ tiếng Nhật Toki shi

Toki Shi Kokusai Kouryu Kyoukai
Kagohashi Kazuki

電話番号090-1758-5906

メールアドレス

tokicity-ica@leaf.ocn.ne.jp

Toki shi Bunka Plaza
Toki shi Tokitsu chou Dokiguchi 2121-1
(từ ga JR Toki shi đi bộ 7 phút)
có chỗ đỗ xe(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học tiếng Nhật dành cho đời sống

Ngày / giờ

thứ 7
(19:00~21:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~trung cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!