Japanese Class para sa pagkikipag-ugnay sa Komunidad - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class para sa pagkikipag-ugnay sa Komunidad

Sakahogi Town Planning Division

電話番号0574-66-2411(direct line)

メールアドレス

kikaku@town.sakahogi.gifu.jp

Sakahogi-cho Chuo Kominkan
1260-1 Kuroiwa, Sakahogi-cho, Kamo-gun
(30 minutong paglalakad galing sa JR Sakahogi Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

3 Silid-aralan
①Silid-aralan sa wikang Hapon para sa pamumuhay (manners, pag-iwas sa sakuna, samahan ng mga residente “jichikai” at iba pa)
②Silid-aralan sa wikang Hapon para sa trabaho (makakatulong na wikang Hapon sa pagtatrabaho)
③Silid-aralan sa wikang Hapon para sa magulang at anak

Araw / Oras

①Pang araw-araw(pakikikipag-usap)
Sabado
10:00 to 12:00
②Trabaho (pagbabasa at pagsusulat)
Lunes
19:00 to 21:00

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon mula Hunyo pataas

Uri ng Klase

Classroom-style(1 klase)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula, baguhan

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible