Lớp tiếng Nhật chủ nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật chủ nhật

NPO Houjin
Kani Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Đi đến trang Web

Trung tâm Kani shi Tabunka Kyousei Frevia center
Kani shi Shimoedo 1185-7
(từ ga Meitetsu Hiromi Shinkani đi bộ 3 phút
ga JR Taitasen Kani đi bộ 3 phút)
có chỗ đỗ xe ( miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học tiếng Nhật cần thiết trong đời sống, tập trung trong giao tiếp, đối thoại

Ngày / giờ

chủ nhật
(13:30~15:30)

Học phí vv..

100 yên/1 buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Nhận tất cả học viên

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!