Lớp tiếng Nhật chủ nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật chủ nhật

NPO Houjin
Kani Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Đi đến trang Web

Trung tâm Kani shi Tabunka Kyousei Frevia center
Kani shi Shimoedo 1185-7
(từ ga Meitetsu Hiromi Shinkani đi bộ 3 phút
ga JR Taitasen Kani đi bộ 3 phút)
có chỗ đỗ xe ( miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học tập trung học giao tiếp, luyện nói. Bạn có thể được học tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày / giờ

chủ nhật
(13:30~15:30)

Học phí vv..

100 yên/1 buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Nhận tất cả học viên

Lời nhắn

Các bạn có thể học tiếng Nhật cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Cùng vui học với những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau !

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hãy liên hệ trước

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Cần đăng ký là tình nguyện viên
Có tiền phí cảm ơn